2000 TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO
Menü
Sepetim

Kişisel Verilerin Korunması

STARWOOD YAPI MARKET KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

 

Starwood Yapı Marketleri Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Starwood Yapı Market”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Starwood Yapı Market’in yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir. 

 

Neden bu metni okuyorum?

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

 

Starwood Yapı Market olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, www.starwoodyapimarket.com internet sitemiz veya Starwood Yapı Market mobil uygulamamız üzerinden üyelik oluşturmanızla, üyeliğiniz çerçevesinde hizmetlerimizi kullanmanızla birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır:

 

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Elde Etmenin Hukuki Sebebi

Kimlik Verisi

Adınız ve soyadınız

Belirtilen bilgileriniz, üyelik sözleşmesinin kurulması vasıtasıyla sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

İletişim Verisi

Cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz

Belirtilen bilgileriniz, üyelik sözleşmesinin kurulması vasıtasıyla sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

Hukuki İşlem Verisi

Aydınlatma Metnini okuyup anladığınız yönünde kayıt, Üyelik Sözleşmesini okuyup kabul ettiğiniz yönünde kayıt

Belirtilen bilgileriniz, üyeliğinizi oluşturmanız sırasında sunduğunuz onaylara yönelik kayıtların oluşturulması vasıtasıyla hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

İşlem Güvenliği Verisi

Şifre bilgileriniz, e-posta doğrulama bilgisi, telefon numarası doğrulama bilgisi, IP adresi bilginiz, cihaz türünüz ve işletim sistemi bilginiz, teknik hizmetlere ilişkin hata kayıtları

Belirtilen bilgileriniz, Starwood Yapı Market internet sitemizi ve mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz vasıtasıyla işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

Müşteri İşlem Verisi 

Ürün yorumu yapmanız halinde; derecelendirmeniz, yorumunuza koyduğunuz başlık, incelemeniz 

Belirtilen bilgileriniz, yorumlar alanından yorum yapmanız halinde temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir. 

 

 

  • ÖNEMLİ NOT: Yorum alanından yorum yapmanız halinde, anonim olmamayı tercih ederseniz hesabınızda tanımlı olan ad ve soyad bilgileriniz doğrultusunda yayınlanacaktır. Adınız ve soyadınızın görülmesini istememeniz halinde anonim yorum seçeneğini seçmenizi önemle hatırlatırız. 

 

  • ÖNEMLİ NOT: Yapmış olduğunuz yorumlar kapsamında KVKK uyarınca açık rızanızı almamız gereken bir kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verinizi paylaşmamanızı rica ederiz. Yapmış olduğunuz yorumlarda bu nitelikte bir bilgiyi tarafımızla paylaşmanız halinde, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının yerine getirilebilmesi adına açık rıza verdiğiniz varsayılacak, gerekmesi halinde bu kapsamda kalan verileriniz özelinde imha süreçleri yürütülecektir.

 

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

 

Starwood Yapı Market tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

·  Üyelik sözleşmesinin kurulması,

·  Üyelik profilinizin oluşturulması amaçlarıyla,

·         Kimlik,

·         İletişim,

·         Hukuki işlem

 kategorilerindeki verileriniz,

Sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

·  İletişim bilgilerinizin güncelliğinin sağlanması ve teyit edilmesi

·  Üyeliğinize ve üyeliğinizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması amaçlarıyla,

·       Kimlik,

·       İletişim

 kategorilerindeki verileriniz,

Sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

·  Sistem güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi,

·  Teknik altyapının sağlanması, geliştirmelerinin ve güncellemelerinin sağlanması,

·  Sistemsel sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi adına çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla,

·      İşlem güvenliği

 kategorisindeki verileriniz,

İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

·  İletişim adresi doğrulamalarının sağlanması,

·  Şifre yenileme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla,

·         İşlem güvenliği,

·         İletişim

 kategorilerindeki verileriniz

İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

·   Ürünler hakkında görüş ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve yayınlanması,

·   Ürünler hakkında önerilerinizin incelenmesi ve işleme alınabilmesi amaçlarıyla,

·         Kimlik,

·         Müşteri işlem

 kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

·  Üyelik hesabınıza ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarınızın tutulması amacıyla,

 

·            Kimlik,

·            Hukuki işlem

 kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

 

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 

  • İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla size hizmetlerimizi sunmak, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak, size özelleştirerek geliştirmek ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla bu konuda anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarımıza,
  • Yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,
  • Hukuk işlerinin takibi amacıyla birlikte çalışmakta olduğumuz yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere ve danışmanlarımıza aktarılmaktadır.

 

KVKK size hangi hakları veriyor?

 

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

 

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.